IJSSELSTEENTJES

for IJSSEL ID

 

Ramon Middelkoop was inspired for his product by the history of the brick factories in the IJssel valley. IJsselsteentjes are small bricks that have been made since 1500 in brick factories along the IJssel. Clay from the floodplains was used as raw material. You could say that every IJsselsteentje is a piece of the IJsselvallei that is perhaps 400 years old.

By milling small pieces of landscape from this antique material, all kinds of small cracks, fossils and hollow spaces are exposed. You can also clearly see that the clay has been pressed together by hand. The idea that such a stone was formed by hand hundreds of years ago by someone from the IJssel valley appeals even more to the imagination. The modern IJsselsteentjes bring times long past together with our time. In a modern way, the stones are machined out computer-controlled and they regain meaning for now.

For more information: click here

Ramon Middelkoop liet zich voor zijn product inspireren door de geschiedenis van de steenfabrieken in de IJsselvallei. IJsselsteentjes zijn kleine bakstenen die sinds 1500 werden gemaakt in steenfabrieken langs de IJssel. Als grondstof werd de klei uit de uiterwaarden gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat ieder IJsselsteentje een stukje IJsselvallei is van misschien wel 400 jaar oud.

Door kleine stukjes landschap uit dit antieke materiaal te frezen komen er allerlei kleine scheurtjes, fossielen en holle ruimtes bloot te liggen. Ook is goed te zien dat de klei met de hand in elkaar is gedrukt. Het idee dat zo’n steentje honderden jaren geleden met de hand is gevormd door iemand uit de IJsselvallei spreekt nog meer tot de verbeelding. De moderne IJsselsteentjes brengen lang vervlogen tijden samen met onze tijd. Op moderne manier worden de steentjes computergestuurd uitgefreesd en krijgen ze weer betekenis voor nu.

Voor meer informatie: klik hier

vorig projectvorig
volgendvolgend project