GROTE AFSTANDEN, GROTE EMOTIES

for MUSCOM

 

Design by

Ramon Middelkoop

Susan Strampel

 

Exhibition ‘Grote Afstanden, Grote Emoties’ (Big Distances, Big Emotions) in the Museum for Communication in The Hague as part of the Indian Summer in 2005. Based on personal stories, the exhibition shows impressive moments in history and what role the telegraph and other means of communication played in the contact between, for example, family members who were thousands of miles apart.

Tentoonstelling Grote Afstanden, Grote Emoties in het Museum voor Communicatie in Den Haag in het kader van de Indische Zomer in 2005. Aan de hand van persoonlijke verhalen laat de tentoonstelling indrukwekkende momenten uit de geschiedenis zien en welke rol de telegraaf en andere communicatiemiddelen speelden in het contact tussen bijvoorbeeld familieleden die duizenden kilometers van elkaar vandaan waren.

vorig projectvorig
volgendvolgend project