COUNTER CUPBOARD

for BRUGMAN ART

Simple counter and cabinet made of birch plywood for Brugman Art in Voorburg. The counter makes a nod and continues like a cupboard to the drawing studio on the first floor.

Eenvoudige balie en kast uit berken multiplex voor Brugman Art te Voorburg. De balie maakt een knik en loopt als kast door naar het tekenatelier op de eerste verdieping.

vorig projectvorig
volgendvolgend project